Wettelijke kennisgeving

Copyright

Op alle afbeeldingen op deze website en ook op de reproducties die je ontvangt berusten de rechten bij de artiest. Het is niet toegestaan om enige afbeelding buiten deze website te gebruiken zonder schriftelijke toestemming van ons. Het is ook niet toegestaan om een reproductie te kopiëren of te vermenigvuldigen in welke vorm dan ook, alsmede te distribueren zonder onze schriftelijke toestemming.

Als je een afbeelding wilt gebruiken of kopiëren, neem contact met ons op via copyright@tpaviationart.com